Mehanička zaštita

Mehanička zaštita

  • špiralna PVC zaštita
  • tekstilna zaštita

Temperaturna zaštita

Temperaturna zaštita

  • zaštita od staklenih vlakana za temperature do 500°C, kratkoručno 700°C
  • zaštita od staklenih vlakana prekrivane silikonskom gumom za temperature do 260°C, kratkoručno 1650°C
  • zaštitni pokrivač od staklenih vlakana prekrivane silikonskom gumom za temperature od 260°C, kratkotrajno 1650°C